Gratis tandlæge for 16 og 17-årige

Alle 16- og 17-årige har fuld valgfrihed mellem behandling i privat praksis og på kommunal klinik. Behandling her på klinikken er gratis, og derfor anbefaler vi et kontrolbesøg her, mens det er gratis.

Overgangen til voksentandplejen i privat praksis bliver nemmere, og risikoen mindskes for drop-out, hvor tilknytningen til tandplejen mistes. Mistes tilknytningen til tandplejen øges risikoen for tandproblemer.