Haft en tandulykke?

Hvis du har slået dine tænder ud, helt eller delvist ved en ulykke, skal du, hvis det er muligt, opbevare de udslåede tænder i munden eller i mælk. Dette gælder også for knækkede tænder, der giver store smerter. Søg straks tandlæge.

Meld det altid til forsikringen

Er du forsikret skal du kunne dokumentere overfor forsikringsselskabet, at du har været ude for en ulykke. Sørg for at fortælle at det er en ulykke, og få skrevet ulykkeshændelsen i din journal. 

Meld skaden til forsikringen hurtigst muligt. Det er altid en god idé at melde tandskader til dit forsikringsselskab, da mange ulykkesforsikringer dækker tandskader. Det gælder også skader på de blivende tænder, som opstår, når mælketænderne bliver beskadiget.