Priser/tilskud

Priserne for de mest almindelige behandlinger er fastsat af sygesikringen via en overenskomst. Det betyder, at en række priser er ens hos alle tandlæger i Danmark.

Nogle behandlinger kan variere i pris. På sundhedsportalen sundhed.dk kan du finde vores priser.

Ved behov for større behandling er det altid en god ide,  at vi laver et prisoverslag først.

Nogle behandlinger kan kræve undersøgelse af tænderne, før vi kan give et specificeret og retvisende overslag. Ofte kan der være flere behandlingsmuligheder, hvor det er vigtigt, vi sammen finder den rigtige løsning.

Tandlægen informerer og vejleder. Patienten træffer den endelige beslutning om behandling.

Tilskud til tandbehandling

Her på klinikken arbejder vi i overensstemmelse med den aftale, der foreligger mellem Dansk Tandlægeforening og Sygesikringen. Langt de fleste behandlinger er omfattet af denne aftale. Tilskuddet fra sygesikringen fratrækkes automatisk og bliver udspecificeret på regningen.

Er du medlem af Sygesikringen Danmark er der yderligere mulighed for at få tilskud. Hvilke behandlinger , der giver ret til tilskud, og hvor meget kan du læse mere om på Sygesikringens hjemmeside: sygeforsikringendanmark.dk

Såfremt du er medlem af Sygeforsikring Danmark skal du blot meddele det i receptionen, så bliver dine oplysninger automatisk sendt videre.

Forskellige tilskud

16-17- årige

Alle 16 og 17-årige har fuld valgfrihed mellem behandling i privat praksis og på kommunal klinik. Behandlingen her på klinikken er gratis , og vi anbefaler kontrolbesøg her, mens det er gratis for at lette overgangen til ungdomstandplejen.

18-25 årige

Samfundet ønsker at få denne gruppe til at gå regelmæssigt til tandlæge. derfor er der større tilskud til de regelmæssige undersøgelser for de 18-25 årige.
Således de kan få opbygget gode vaner og fastholde de resultater , der er opnået i børne- og ungdomstandplejen.

Voksne

Langt de fleste voksne går i dag regelmæssigt til tandlæge. Det interval, den enkelte patient skal gå til kontrol efter afhænger af den enkeltes situation og aftales derfor altid individuelt.

Berettigede til økonomisk hjælp jf. §14 og §14a

Pensionister der er mindre stærkt økonomisk stillede er også velkomne i klinikken og kan være berettigede til økonomisk hjælp jf. §14 og §14a (pensionsloven).

Økonomisk dårligt stillede pensionister, der er berettiget til helbredstillæg kan få et særligt kommunalt tilskud til en række tandpleje ydelser vis pensionslovens §14 og 14a.

Vi hjælper gerne her på klinikken, såfremt der er spørgsmål hertil. Det kan ligeledes anbefales at forespørge på kommunen om, hvorvidt man kan komme i betragtning til tilskud via §14.

Kontanthjælps- og uddannelselshjælpsmodtagere med flere efter § 82a i lov om aktiv social politik

Via denne paragraf er der mulighed for at søge tilskud.
Dette gælder således for modtagere af Integrationsydelse-, kontanthjælp, uddannelselshjælp, revalideringsydelse, ressourceforløbsydelse eller ledighedsydelse som modtager disse ydelser på kontanthjælpsniveau.

Her på klinikken hjælper vi gerne med med ansøgningen